<xmp id="qoooq"><table id="qoooq"></table>
 • 叮當規則
  {{ item.tit }}
  • {{ li.tit }}

  {{ currentTitle }}

  {{ timeGet }}

  旗艦店授權模板

  授權書
  (旗艦店)

  鑒于________________________________________公司為我公司______________________________品牌的經銷商,特授權其在叮當平臺使用“——旗艦店”作為店鋪名稱開設旗艦店。

  授權期間自:___________年___________月__________日

  至__________年__________月__________日。

  我公司承諾在上述期間內不在叮當平臺開設旗艦店,亦不再授權其他公司在叮當使用“旗艦店”作為店鋪名稱開設相同旗艦店。

  授權方:

  日期: